Kjøring:

Her skal man i utgangspunktet ha avtalt fastpris for kjøring.
Dersom dette ikke er gjort regnes det ut ifra 2,50 kr per km.
 

Betaling per minutt av håndballkampene:

I år får betalt per minutt du dømmer, ut ifra nivå på aldersklassen. Dermed tjener du mer jo flere kamper du dømmer. 

J/G9-12  =  3 kr / per min

J/G13-18=  4 kr / per min